Zveřejněno 8. 12. 2013 19:24 8. prosinec 2013
Napsal Tomáš Lukeš Tomáš Lukeš

Divná šifra zamenající LONG TERM ATHLEET DEVELOPMENT čili dlouhodobý rozvoj sportovce po stránce sportovní a osobnostní. Autor tohoto rozvoje Istvan Balyi. V mnoha zemích se nyní trénuje dle těchto principů. V senzitivním období rozvíjet zejména: koordinace, agility, dovednosti. Např. vytrvalost nejméně podstatná v mladém věku – lépe se dá rozvíjet po adolescenci 

Brzká specializace je nesmyslná ve všech sportech, ale v některých sportech se musí začít dříve, aby
se děti stihly vše naučit v ideálním věku. Pokud oddíl nemá velkou základnu, o to více se
musí snažit identifikovat talent a adekvátně ho rozvíjet. Pro děti není potřeba trénink souvislé vytrvalostní aktivity– není vhodné: fyziologicky ani psychologicky. Aerobní trénink do 12 let není potřeba příliš rozvíjet, jelikož samotná podstata aktivity trvající 60- 90 minut již naplňuje tento předpoklad. (3– 4 hod týdně je v
tomto věku dostačující). Z fyziologického hlediska se děti nemohou cíleným aerobním tréninkem zlepšit stejně jako dospělí. Cíleným tréninkem je zlepšení pouze o 5%, musí se počkat, až je organismus vyvinut cca po pubertě. Děti mají s chopnost rychlejší regenerace, ale přesto musí být trénink úměrný věku.
 
Děti musí být „hladové“ po dosažení vytyčených cílů–motivace!!! Např. v Dauhá(Katar) mají vše, na co si vzpomenou ve fotbalových akademiích– zájem u dětí pak opadá, nesnaží se, laxní přístup. Podstrojovat dětem je kontraproduktivní.
 
 
Ideální rozvoj silových schopností –gymnastika, úpoly (zařadit do tréninku
–nyní už se dětí tolik neperou, vše si vyřídí přes Skype či Facebook).
Na silovém tréninku pro děti je pouze špatný trenér, který nezná vhodná cvičení či techniku.
 
Benefity
–zdravé tělo,kompozice těla, redukce zranění, psycho-sociální, zlepšení výkonnosti. Cvičení zaměřená nacelé tělo. 1x v týdnu pak 2-3x v týdnu.
 
Identifikovat slabé a silné stránky sportovců– zlepšit nedostatky. ABC pohybu
–agility, rovnováha, koordinace, rychlost, síla. Izolované posilování nemá význam –v praxi nepoužitelné (není kontrola těla)
.Ideálním časem na posilování je večer (ale záleží...)
.
 Struktura je důležitá–klíčem je začínat od základu (jako když se staví dům)
. Trénink maximální síly neaplikovat s dětmi
.
Plyometrie základy– dívky 9-12 let, chlapci 12-14
.
Vždy uvažovat kontextu transferu!!! 9-12 let koordinace i před !!! švihadlo, trampolína, poskoky, chytaní, házení
 
Potřeba zpevnit tělo, aby bylo funkční. Cílem není rýsování do plavek
.
 
 
Agility, rychlost – Rafael Nadal–koordinační bůh –dělal to již od dětství– velice rozvinutý neuromuskulární systém
.
 
 
Dokázaný transfer je především u koordinace
 
 
Fotbalisté Manchasteru United do 18 let chodí povinně na balet – koordinace, flexibilita, stabilita
 
 
Ideální je také aerobic –koordinace v aerobním zatížení s hudbou (cit pro rytmus)
 
 
Rychlost–záleží na síle, plyometrii, koordinaci
 
 
 
LTAD filozofie
 
FUNdamental principles
 
 
Základním principem je FUN-zábava
 
 
Vyvarovat se brzké specializaci
 
 
Lepší méně než více
 
 
Vývoj mozku alespoň 15 let
 
 
Vrcholek ledovce –sportovní specifické dovednosti–nezbytné mít základy motorických a silových schopností a dovedností
 
 
Edukace sportovců a rodičů (hodnoty, etika, morálka, vztahy atd.)
 
 
Každý umí unavit sportovce!!!
 
 
Hra je prací v dětství
 
 
Maximální regenerace, relaxace, využívat hudbu
 
 
LTAD závazek
 
 
Žádné tajnosti
 
 
 
Nikdy se nepřestaňte učit, sdílejte své znalosti a zkušenosti
 
 
/Teze ze sympozia  "Sport a věda "/
 
Tom Lukeš