Pravidla

Bazar je určen pouze pro inzerci sportovních potřeb.

V bazaru je zakázáno:

  • inzerce komerčních subjektů
  • vkládání duplicitních inzerátů
  • vkládání inzerátů jejichž obsahem by byla dotčena práva třetích osob. SOSE.CZ neodpovídá za obsah inzerátů.
  • jakékoliv porušování platné legislativy ČR

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecnými právními předpisy. SOSE.CZ žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení těchto předpisů, ať jsou porušeny z jakékoliv strany.